AKTUALITY

Aktualita z měření na Ústecku

Kvalita ovzduší se s přituhující zimou zhoršuje. Měřící stanice v Ústeckém i Středočeském kraji hlásí nadlimitní hodnoty! Je proto dobré omezit pohyb venku na nezbytně nutnou dobu. Například na stanici Dušníky 60 byla včera naměřena koncentrace PM10 kolem 140 ug/m3 což je 3 násobek limitu. Doufejme, že smog nebude trvat dlouho.

Mnetěš

Mnetěš hlásí nainstalováno. Přikládáme pár obrázků z průběhu dne. „Senzory jsou malé, nenápadné, ale jejich vývoj a zdokonalování zabral pár let. „V rámci vývoje byla například snížena jejich spotřeba energie na minimum se zachováním stejné kvality dat. Nyní jdeme cestou automatické kontroly dat tak, aby senzorické stanice poskytovaly co nejvíce přesná data s návazností na referenční metody měření používané v národní síti ISKO.“ Sdílí s námi své poznatky Ing. Zbyněk Novák z firmy EnviTech Bohemia, s.r.o.

Instalujeme senzory

S příchodem topné sezóny instalujeme v průběhu listopadu 2023 senzory prašnosti na všech vytipovaných lokalitách projektu. Okamžitě spouštíme provoz. První výsledky s vámi budeme brzy sdílet na stránkách smartenvi.eu, kde se nachází pro srovnání i data z dalších projektů. Velice si vážíme aktivního zájmu všech zapojených obcí a měst po celé republice, díky kterým můžeme být součástí sběru dat v celorepublikovém měřítku.

Začínáme s projektem

Na počátku léta roku 2023 jsme úspěšně dokončili výběrové řízení na dodavatele technologií a prací pro náš projekt. Vítěznou firmou se stala společnost ENVItech Bohemia s.r.o., která ihned přistoupila k přípravné fázi projektu.

Přejít nahoru