Začínáme s projektem

Na začátku léta roku 2023 jsme úspěšně ukončili výběrové řízení na dodavatele technologií a prací pro náš projekt. Vítěznou firmou se stala společnost ENVItech Bohemia s.r.o., která okamžitě přistoupila k přípravné fázi projektu.

 

Před samotnou instalací senzorů je nezbytné absolvovat 40 denní testování jejich funkčnosti, což je povinný krok, který může provádět pouze subjekt s autorizací. V našem případě disponuje touto autorizací Český hydrometeorologický ústav, na který jsme se k prověření funkčnosti senzorů obrátili. Během tohoto testovacího období jsou senzory vystaveny různým povětrnostním podmínkám a zároveň se ověřuje jejich přesnost. Je třeba, aby v testovacím období prošly senzory různými povětrnostními a teplotními vlivy, k čemuž nám začátek vlhkého podzimu nahrává.  Po úspěšném dokončení testování mohou být senzory nainstalovány na již předem vybraná místa. Sběr dat samotný probíhá od listopadu 2023 do konce dubna 2024, což zahrnuje období topné sezóny.

 

Fotografie zobrazuje proces testování funkčnosti senzorů pomocí metody srovnávacího měření, který označujeme jako souměření.

Přejít nahoru