MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností

Opět přinášíme krátké video, kde najdete další informace o projektu měření.

Monitoring kvality ovzduší v obci Mnetěš

Že jsme kolem dálnice D8 a plánované vysokorychlostní trati (VRT) Praha - Drážďany spustili měření v rámci projektu CleanAir D8 (sledování kvality ovzduší) už víte. Teď vám přinášíme krátké video z Mnetěše (cca 3 min.!), kde najdete další informace, které možná ještě nevíte.

Monitoring kvality ovzduší v obci Hrobce

Další obcí, kde probíhá měření kvality ovzduší v rámci projektu CleanAir D8 je obec Hrobce. Nachází se v Ústeckém kraji a její zatížení dopadem liniových staveb je obrovské! Blízkost dálnice D8, železniční trať, do budoucna i trať vysokorychlostní. A k tomu lokální topeniště. Opět přinášíme krátké video (cca 3 min.!), kde najdete další informace o měření v obci Hrobce.

Český rozhlas

Exkluzivní reportáž o projektu CLEAN AIR D8 byla 24. listopadu vysílána na všech stanicích Českého rozhlasu.

Začal projekt CleanAir D8

Dne 7.12. 2023 oznámil spolek měst a obcí KORIDOR D8 spuštění projektu CleanAir D8 na měření kvality ovzduší ve Středočeském a Ústeckém kraji. Jeho hlavním záměrem je monitoring ovzduší s důrazem na lokální topeniště v okolí dálnice D8 a v souběhu s ní projektovanou vysokorychlostní trati (VRT) Praha - Drážďany. Období pro začátek měření nemůže být vhodnější! V podzimních a zimních měsících totiž tyto obce čelí největším výzvám spojeným s vysokými koncentracemi škodlivin ve vzduchu. První data budou k dispozici už na začátku příštího roku. Využijí se pro plánování a implementaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší v regionu.

Přejít nahoru