LOKALITY

Realizujeme měření v širší oblasti Podřipska. Tato oblast je převážně zemědělskou krajinou s řadou venkovských sídel, která často čelí problémům spojeným s lokálními topeništi. V zimním období se lokální topeniště stávají hlavním znečišťovatelem ovzduší v této oblasti. Dalšími zdroji emisí je doprava.

 

Do projektu je zapojeno deset sídel v tomto zájmovém území, kde probíhají měření během topné sezóny:

 

Bohušovice nad Ohří

Hrobce

Mnetěš

Straškov-Vodochody

Přestavlky

Račiněves

Černěves

Dušníky

Kleneč

Židovice

 

V každém z těchto sídel jsou nainstalovány tři senzorické jednotky na místech s nejvyšším emisním potenciálem.  Jedna senzorická stanice je umístěna mimo zastavěnou oblast a slouží jako pozaďová pro informační účely. Navíc pro celou danou lokalitu jsou k dispozici dvě meteostanice, které doplňují do projektu údaje o stavu počasí v době měření.

 

Cílem našeho projektu je vytvoření online monitorovacího systému, který podléhá pravidelné kontrole akreditovanou laboratoří VŠB TU Ostrava. Naměřené koncentrace jsou systematicky zaznamenávány a přenášeny do veřejného portálu, kde jsou srozumitelně interpretovány široké veřejnosti a zároveň jsou data uložena tak, aby byla dostupná v archivu pro budoucí potřeby.

Přejít nahoru